เป็นหนี้ต้องอ่าน! รวมมาตรการแก้หนี้ครู 3 แบงก์รัฐ รวมหนี้-ผ่อนน้อย-หมดไว

2024-06-19    HaiPress

มัดรวมไว้ที่เดียว มาตรการ 3 แบงก์รัฐ ออมสิน-ธ.ก.ส.-ธอส. ช่วยแก้หนี้ครู-บุคลากรทางการศึกษา รวมหนี้ ผ่อนน้อย ดอกต่ำ

หลังกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมมือกับ 13 หน่วยงานรัฐ ออกมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา โดยสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีโอกาสเข้าถึงเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้มีสภาพคล่องในการชำระหนี้ และมีทางเลือกในการบริหารจัดการทางการเงินที่ไม่เป็นภาระหนักเกินไป ผ่านโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู เดลินิวส์ ขอสรุปมาตรการการช่วยหนี้ครูจาก 3 แบงก์รัฐมาให้ติดตามกัน

ธนาคารออมสิน

ได้มีพิธีลงนามในสัญญาสนับสนุนสินเชื่อโครงการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อแก้ไขหนี้บุคลากรภาครัฐ ระหว่างธนาคารออมสิน กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ถือเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบ ที่ธนาคารออมสินได้อนุมัติเงินทุนในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกให้กับสหกรณ์ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

วงเงินกู้นำร่อง 2,000 ล้านบาทจะรวมหนี้มาไว้ที่สหกรณ์ และลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้กับสมาชิกคิดอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก เท่ากับ 2.99% ต่อปีอายุเงินกู้ 7 ปีปลอดชำระเงินต้นเป็นเวลา 2 ปี ยกเว้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ ต้องรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีมีวัตถุประสงค์ในการชำระหนี้ที่มีอยู่กับสถาบันการเงินหรือสหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนวันยื่นไม่น้อยกว่า 6 เดือน อาทิ หนี้บัตรเครดิตหรือบัตรเงินสด และหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันที่มีคำพิพากษาให้ชำระหนี้วงเงินกู้สูงสุด รายละไม่เกิน 5 แสนบาทคิดดอกเบี้ย 4% ต่อปีกำหนดชำระหนี้ภายใน 12 ปี โดยไม่เกินวันเกษียณอายุของผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันที่เกษียณอายุก่อนเมื่อหักเงินเดือน เพื่อชำระหนี้แล้ว ต้องมียอดเงินคงเหลือไม่น้อยกว่า 30% ของเงินเดือน

สนใจกู้ สามารถแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อต่อเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อคณะกรรมการสำนักงานปลัดกระทรวงการศึกษาได้ตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาอนุมัติสินเชื่อแล้ว จะส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. เพื่อติดต่อข้าราชการครูและบุคลากรฯ มาทำสัญญาที่ ธ.ก.ส. ในพื้นที่ต่อไป

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 15

สำหรับข้าราชการที่ยังรับราชการอยู่และเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ซึ่งมีความต้องการซื้อบ้านหรือห้องชุด (คอนโดมิเนียม) ปลูกสร้างบ้าน ต่อเติม ซ่อมแซม ซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส. ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (รีไฟแนนซ์) และชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ย 0% ในช่วง 1 ปีแรก,ปีที่ 2 เท่ากับ MRR-2.75% ต่อปี หรือเท่ากับ 795% ต่อปี,ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-1.75% ต่อปี หรือเท่ากับ 4.795% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเพียง 2.863% ต่อปี) ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ MRR-1.25% ต่อปี หรือเท่ากับ 5.295% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย MRR ของ ธอส. ปัจจุบันอยู่ที่ 6.545% ต่อปี) กรณีกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระนาน 40 ปี ผ่อนชำระปีแรกเริ่มต้นเพียง 4,700 บาท เท่านั้น!

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2567

สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีความต้องการซื้อบ้านหรือห้องชุด (คอนโดมิเนียม) ปลูกสร้างบ้าน ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (รีไฟแนนซ์) และชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 เท่ากับ 90% ต่อปี,ปีที่ 2 เท่ากับ 3.75% ต่อปี,ปีที่ 3 เท่ากับ 3.90% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก เท่ากับ 3.516% ต่อปี) ปีที่ 4-6 เท่ากับ MRR-2.75% ต่อปี หรือเท่ากับ 3.795% ต่อปี,ปีที่ 7 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ MRR-2.00% ต่อปี หรือเท่ากับ 4.545% ต่อปี กรณีกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระนาน 40 ปี ผ่อนชำระปีแรกเริ่มต้นเพียง 3,600 บาท เท่านั้น!

คำปฏิเสธ: บทความนี้ทำซ้ำจากสื่ออื่น ๆ วัตถุประสงค์ของการพิมพ์ซ้ำคือการถ่ายทอดข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเว็บไซต์นี้เห็นด้วยกับมุมมองและรับผิดชอบต่อความถูกต้องและไม่รับผิดชอบใด ๆ ตามกฎหมาย แหล่งข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการรวบรวมบนอินเทอร์เน็ตจุดประสงค์ของการแบ่งปันคือเพื่อการเรียนรู้และการอ้างอิงของทุกคนเท่านั้นหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาโปรดส่งข้อความถึงเรา

ล่าสุด

ลิงค์ที่เป็นมิตร

Back to top
©ลิขสิทธิ์ 2009-2020 เครือข่ายชีวิตไทย      ติดต่อเรา   SiteMap