‘จิราพร’ ลุยยกเครื่อง ‘สคบ.ท้องถิ่น’ คุ้มครองผู้บริโภคทั่วถึง

2024-06-17    HaiPress

‘จิราพร‘ ลุยเคลื่อน ‘สคบ.‘ ยกเครื่องกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคส่วนท้องถิ่น ย้ำภารกิจรัฐบาล ยึดหลักกระจายอำนาจคืนความเป็นธรรม-คุ้มครองประชาชนทั่วถึง ทันใจ

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน น.ส.จิราพร สินธุไพร รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนท้องถิ่น กิจกรรมยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ จ.ร้อยเอ็ด โดยมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล จาก จ.ร้อยเอ็ด และจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วม

น.ส.จิราพร กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคภายใต้หลักการกระจายอํานาจ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างกลไกสำหรับการคุ้มครองประชาชนในฐานะผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมเมื่อถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคดำเนินการถ่ายโอนภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล อีกทั้งยังมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำส่วนภูมิภาค ให้มีอํานาจหน้าที่ในการจัดการเรื่องร้องทุกข์ การบังคับใช้กฎหมาย และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แก่ประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบด้วย

ทัังนี้ โครงการพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนท้องถิ่นฯ เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญเพื่อขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภค ถือเป็นภารกิจของรัฐบาล บนเป้าหมายให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรม และสามารถเข้าถึงกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง สะดวก และรวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายใต้หลักการดำเนินงานตามสโลแกน “ท้องถิ่นไทย ใส่ใจคุ้มครองผู้บริโภค” หากประชาชนในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นถูกละเมิดสิทธิจากผู้ประกอบธุรกิจ สามารถขอรับคำปรึกษา และความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ที่เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ที่ประชาชนผู้บริโภคมีภูมิลำเนา

คำปฏิเสธ: บทความนี้ทำซ้ำจากสื่ออื่น ๆ วัตถุประสงค์ของการพิมพ์ซ้ำคือการถ่ายทอดข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเว็บไซต์นี้เห็นด้วยกับมุมมองและรับผิดชอบต่อความถูกต้องและไม่รับผิดชอบใด ๆ ตามกฎหมาย แหล่งข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการรวบรวมบนอินเทอร์เน็ตจุดประสงค์ของการแบ่งปันคือเพื่อการเรียนรู้และการอ้างอิงของทุกคนเท่านั้นหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาโปรดส่งข้อความถึงเรา

ล่าสุด

ลิงค์ที่เป็นมิตร

Back to top
©ลิขสิทธิ์ 2009-2020 เครือข่ายชีวิตไทย      ติดต่อเรา   SiteMap